Biuro Rachunkowe Częstochowa - MARKE

Wycena obsługi księgowej

1.Forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej
Osoba fizyczna
Spółka cywilna
Spółka jawna
Spółka z o.o.
Spółka partnerska
Spółka komandytowa
Inna spółka prawa handlowego
Stowarzyszenie, fundacja, organizacja pozarządowa

2.Forma opodatkowania działalności gospodarczej
Ryczałt ewidencjonowany
Książka przychodów i rozchodów
Pełna księgowość (księgi rachunkowe)

3.Czy firma jest płatnikiem podatku VAT
Tak
Nie
4. Szacunkowa miesięczna liczba dokumentów podlegających księgowaniu
Do 10
Do 50
Do 100
Do 200
Powyżej 200

5. Czy występują dostawy / nabycia wewnątrzwspólnotowe WNT/WDT
Tak
Nie

6. Czy występuje eksport / import towarów lub usług
Tak
Nie

Wycena obsługi kadrowo-płacowej pracowników

1.Czy interesuje Państwa obsługa pracowników w zakresie:
Jedynie płace (pensje, ZUS, podatki, zasiłki, PIT-y)
Kompleksowa – kadry i płace

2. Czy firma zatrudnia pracowników za granicą:
Tak, zatrudnia.
Nie, nie zatrudnia.

3.Podaj liczbę pracowników na umowę o pracę:
do 5
do 10
do 20
do 50
do 75
do 100
do 200
powyżej 200

4.Podaj liczbę pracowników na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło):
do 5
do 10
do 20
do 50
do 75
do 100
do 200
powyżej 200

Dla nowych firm przewidujemy pierwszy miesiąc całkowicie za darmo. Polub nas i zdobądź darmowy miesiąc.

O firmie - poznaj nas

 •  Usługi naszego biura skierowane są do osób, które poszukują kompleksowego oraz profesjonalnego wsparcia przy prowadzeniu działalności gospodarczej.  Jesteśmy licencjonowanym biurem świadczącym kompleksową obsługę finansowo - księgową dla przedsiębiorstw polskich działających lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Nasze biuro jest młodą, rozwijającą się firmą, która stawia sobie za cel rzetelną i profesjonalną obsługę księgowo - podatkową oraz kadrowo – płacową swoich klientów.  Usługi księgowe, które polecamy poparte są gruntownym wykształceniem kierunkowym oraz 15-letnią praktyką zawodową pozyskaną przy prowadzeniu księgowości zarówno firm handlowych, produkcyjnych jak i usługowych.  Oferowana przez nasze biuro rachunkowe kompleksowa obsługa Państwa firmy obejmuje cały zakres prac, bez dodatkowych kosztów i po bardzo atrakcyjnych cenach. Ceny naszych usług negocjujemy z klientem indywidualnie, biorąc pod uwagę rodzaj działalności, ilość dokumentów księgowych w miesiącu, zakres prac dodatkowych.  Nasze biuro pomoże Państwu załatwić większość formalności związanych z założeniem, prowadzeniem lub likwidacją każdej firmy. Nasze atuty to: zaangażowanie w sprawy klientów, solidność oraz nowoczesność. Oferujemy bieżące porady i pomoc w opracowaniu pełnej dokumentacji dla potrzeb księgowości, kadr i płac oraz udzielamy objaśnień i wskazówek dotyczących kwestii podatkowych.

 •  Biuro posiada certyfikat księgowy nr 61759/2013 wydany przez Ministra Finansów potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.  Współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami. Ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość naszych usług. Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Pracujemy na najnowszych, licencjonowanych i wciąż aktualizowanych programach komputerowych, zarówno finansowo-księgowych jak i kadrowo płacowych.  Od początku działalności szczególną uwagę przywiązujemy do jakości świadczonych przez nas usług. Staramy się być dla naszych klientów partnerem biznesowym i w indywidualny sposób podchodzić do każdej działalności gospodarczej.  Zależy nam na nawiązywaniu długofalowych relacji biznesowych dlatego staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, a współpraca ze specjalistami z zakresu podatków, rachunkowości oraz prawa pozwala na oferowanie optymalnych rozwiązań, które odpowiadają najwyższym standardom biur rachunkowych.

Zakres Świadczeń

 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

   Segregowanie dokumentów  Sprawdzanie poprawności dokumentów  Ewidencja sprzedaży  Ewidencja środków trwałych i wyposażenia  Wystawianie not korygujących  Ewidencje podatku od towarów i usług (VAT)  Przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym  Sporządzenie rozliczenia rocznego

 • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

   Segregowanie dokumentów, sprawdzanie ich poprawności  Ewidencja kosztów i przychodów  Ewidencja środków trwałych  Ewidencja wyposażenia  Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu  Wystawianie not korygujących  Rozliczanie podróży służbowych pracowników i właścicieli  Ewidencje podatku od towarów i usług  Przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym  Sporządzenie rozliczenia rocznego

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

   Przygotowywanie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont w formie, która zostanie uzgodniona z Klientem  Segregowanie dokumentów, dekretowanie dokumentów, sprawdzanie ich poprawności pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym  Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych  Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług  Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia  Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu  Wystawianie not korygujących  Rozliczanie podróży służbowych pracowników i właścicieli  Prowadzenie kart kontowych rozrachunków z kontrahentami, przygotowywanie przelewów bankowych- zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej  Sporządzanie potwierdzeń sald, wezwań do zapłaty  Sporządzanie zestawień obrotów i sald  Sporządzanie zgłoszeń aktualizacyjnych dla firmy  Rozliczanie transakcji w walutach obcych  Kontrolowanie wskaźników finansowych firmy dotyczących np. gospodarki magazynowej, kontroli nad należnościami i zobowiązaniami w celu utrzymania płynności jednostki  Wyliczanie należnych podatków (VAT, CIT)  Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie do urzędów skarbowych  Sporządzanie sprawozdań finansowych  Sporządzanie deklaracji do GUS

 • Obsługa kadrowo-płacowa

   Prowadzenie akt osobowych pracowników od momentu ich zatrudnienia do zwolnienia (sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów o pracę, zakresów czynności, informacji dodatkowej dla pracowników, świadectw pracy oraz różnorodnych oświadczeń związanych z prawem pracy)  Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników (urlopów, zwolnień lekarskich, innych nieobecności)  Sporządzanie list obecności dla pracowników  Sporządzanie list płac  Sporządzanie pasków wynagrodzeń  Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników  Sporządzanie deklaracji ZUS rozliczeniowych i wszelkich innych prawnie wymaganych dokumentów do ZUS  Sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)  Sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4)  Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-40, PIT-8 i innych  Przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS  Reprezentowanie podatnika podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy  Opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  Sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia do Urzędu Statystycznego  Sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, o dzieło)  Nadzór na szkoleniami BHP pracowników, kontrola terminowości ich przeprowadzania  Opracowywanie zasad używania przez pracowników odzieży i obuwia roboczego, środków czystości- dokonywanie rozliczeń wyżej wymienionych  Nadzór nad badaniami lekarskimi pracowników, kontrola terminowości ich przeprowadzania  Sporządzanie wniosków do ZUS o zasiłki (chorobowy, macierzyński, pielęgnacyjny)  Wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników  Wykonywanie wszelkich innych prac związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej  Przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia  Nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych

 • Dodatkowe usługi

   Sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów  Przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków  Przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów księgowych  Przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymogów standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego  Przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, PFRON)  Pomoc w uruchamianiu działalności gospodarczej- sporządzenie wszelkich potrzebnych dokumentów, załatwienie za klienta formalności w urzędach  Pomoc w uzyskaniu wszelkiego typu środków z Powiatowego Urzędu Pracy (wypełnianie wniosków w celu: uzyskanie pracowników na przygotowanie zawodowe i staż, środki na utworzenie stanowiska pracy, środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne)  Wypełnianie zeznań rocznych PIT ( PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-28)  Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingów  Wypełnianie wszelkiego typu wniosków kredytowych  Sporządzanie umów cywilno- prawnych- najmu, dzierżawy, kupna-sprzedaży, darowizny, użyczenia, itp.  Wypełnianie deklaracji dla celów podatku od czynności cywilno- prawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn  Opracowywanie Zakładowego Planu Kont  Wyprowadzanie zaległości  Przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych  Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości

 • Gratisowy odbiór dokumentów

      W obrębie granic miasta Częstochowy prowadzimy darmową usługę w postaci odbioru dokumentów od klienta.
      Odbiór dokumentów odbywa się w drugi czwartek i piątek miesiąca, o ile te dni nie są świętami. Jeżeli są to w następny dzień roboczy po nich.
      Prosimy klientów o zapakowanie dokumentów w sposób czytelny i identyfikujący je ( teczka, segregator itp.).
      Aby skorzystać z Gratisu wystarczy polubić nas na Facebook.

Kalkulator Kosztów

 • Obsługa księgowa

  Klinkij w kalkulator by rozpocząć liczenie...

 • Obsługa kadrowo-płacowa pracowników

  Klinkij w kalkulator by rozpocząć liczenie...

Kontakt

 • Kontakt Telefoniczny

  733-156-395

 • Kontakt Elektroniczny

  info@marke.pl

Dane Firmy

Grupa R2M Marta Petrykowska
ul. Dojazdowa 1/30 Częstochowa 42-202
NIP 5731527090 / REGON 152130845
kontakt mailowy: info@r2m.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014 Marke - Oficjalna marka Grupy R2M